58

De kogel die de kunstenaar heeft gemaakt is niet bedoeld voor een specifiek wapen. Het is een metafoor voor krachtsvertoon en agressie en is misschien te interpreteren als een post-traumatisch symptoom dat door afzonderlijke individuen en de maatschappij als geheel op volgende generaties wordt overgedragen.

In zijn boek Writing History, Writing Trauma (2001) analyseert Dominick LaCapra bepaalde vormen van politiek gedrag, waaronder agressie, als post-traumatische symptomen. Een niet-verwerkt trauma kan er volgens hem toe leiden dat individuen en maatschappijen belanden in een vicieuze cirkel van ethisch en politiek onwenselijk gedrag, vaak onbewust. Politiek, sociaal en cultureel onrecht kan worden aangemerkt als het gevolg van collectieve trauma’s die niet volledig zijn verwerkt.

#ongoingthings