01

‘Zien leidt tot gedenken, gedenken leidt tot doen.’

Babylonische Talmoed, Menachot 43b

Jarenlang diende deze regel als motto en inspiratiebron van het Joods Historisch Museum. De kunstenaar Uri Katzenstein vertaalde de zin in een door hemzelf bedachte taal waarvan de letters zijn gebaseerd op het Latijnse alfabet en de ‘karakters’ zijn ontsproten aan zijn eigen verbeelding. Katzensteins taal laat unieke wijsjes horen, waarbij de gebogen lijnen van het futuristische script een golvende beweging en een innerlijk ritme oproepen.

Deze zelfgemaakte taal kent geen wortels en ondergaat geen enkel ontwikkelingsproces. Ze bezit geen historische of culturele bagage, maar zou wel kunnen dienen als communicatiemiddel tussen mensen, ook na deze tentoonstelling, ook na het hier en nu, in een verre toekomst.

Voor het museum zowel als de kunstenaar zijn het zien, de herinnering en de eigen werkzaamheid nauw met elkaar verbonden. Deze drie elementen krijgen vorm in de huidige tentoonstelling, maar ook in de collectie die elders in het museum te zien is.

#ongoingthings